Από τη διοργάνωση του πρώτου συνεδρίου της ROTA το 1987 -με θέμα τις τάσεις στην αρχιτεκτονική για λογαριασμό του ΤΕΕ- μέχρι και σήμερα, έχουμε υλοποιήσει σειρά εκδηλώσεων για διάφορους φορείς, από ακαδημαϊκές συναντήσεις έως και επαγγελματικά συνέδρια ή εκδηλώσεις ανοιχτές στο κοινό.

Το πλήθος και η ποικιλία αναγκών των εκδηλώσεων αυτών, έχουν εμπλουτίσει την τεχνογνωσία μας σε είδη διοργανώσεων διαφορετικού προφίλ και στοχοθεσίας, καθώς συχνά περιλαμβάνουν πρόσθετα υποσύνολα υπηρεσιών ή πολλαπλά παράλληλα προγράμματα.