Στα πλαίσια της διοργάνωσης συνεδρίων, η ROTA προσφέρει στους πελάτες της ένα ολοκληρωμένο σύνολο υπηρεσιών που ικανοποιεί κάθε ανάγκη και περιλαμβάνει όλες τις επιμέρους διαδικασίες: από την πρώτη ανακοίνωση, έως την υλοποίηση και την διαχείριση της επικοινωνίας μετά την εκδήλωση.

Οι φορείς που επιθυμούν να διοργανώσουν ένα συνέδριο μπορούν από τις διαθέσιμες υπηρεσίες της RΟΤΑ, να διαλέξουν εκείνες που ταιριάζουν καλύτερα στις απαιτήσεις και τους στόχους τους. Οι ειδικές ανάγκες των εκδηλώσεων (όπως είναι η ταυτόχρονη μετάφραση για παράδειγμα), υποστηρίζονται από ένα εκτεταμένο δίκτυο αξιόπιστων συνεργατών που έχουμε αναπτύξει.