Περίπτερο

||

Η έκθεση Περίπτερο αποτελεί την εξειδικευμένη έκθεση για τα περίπτερα και τη μικρή λιανική και παρουσιάζει καπνικά, ζαχαρώδη και ψιλικά.

Mostra Rota & Δωρέκθεση

||

Οι δύο πολύ γνωστές εκθέσεις ενώνουν μόνιμα τις δυνάμεις τους στην μεγαλύτερη επαγγελματική έκθεση για την αγορά των Ειδών Σπιτιού, Δώρων, Διακοσμητικών, Εποχικών. Διοργανώνεται 2 φορές το χρόνο.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Παρουσίες

||

Επαγγελματική Έκθεση Τουριστικών Ειδών και Ειδών Λαϊκής Τέχνης. Διοργανώνεται στον ίδιο εκθεσιακό χώρο και την ίδια ημερομηνία με τις εκθέσεις Λαϊκή Τέχνη & Τέχνημα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Λαϊκή Τέχνη

||

Επαγγελματική Έκθεση Λαϊκής Τέχνης. Διοργανώνεται σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ένωση Βιοτεχνών Λαϊκής Τέχνης, στον ίδιο εκθεσιακό χώρο και την ίδια ημερομηνία με τις εκθέσεις Παρουσίες & Τέχνημα.

Πρόσθετες Πληροφορίες

Τέχνημα

||

Επαγγελματική Έκθεση Λαϊκής Τέχνης. Διοργανώνεται σε συνεργασία με Επτά Πανελλήνια Σωματεία Βιοτεχνών Κατασκευαστών, στον ίδιο εκθεσιακό χώρο και την ίδια ημερομηνία με τις εκθέσεις Παρουσίες & Λαϊκή Τέχνη.

Πρόσθετες Πληροφορίες