Αποτελεί πεποίθησή μας πως οι άνθρωποι αποτελούν το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο μίας επιχείρησης. Η προσέλκυση των κατάλληλων συνεργατών, η ένταξη τους στο κοινωνικό σύνολο και η μετάδοση της εταιρικής κουλτούρας της επιχείρησης, αποτελούν βασική πρόκληση για κάθε σύγχρονο οργανισμό. Στη ROTA επιπλέον, δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη και την εξέλιξη των ανθρώπων μας.

Πιστεύουμε στη δημιουργία ενός στενά δεμένου συνόλου, που διακρίνεται για την ικανότητα των μελών του να δρουν αποτελεσματικά ως μονάδα, χωρίς την ανάγκη λεπτομερούς συντονισμού.

Η εταιρεία είναι χωρισμένη σε έξι τμήματα. Αυτά είναι:

Τμήμα Πωλήσεων

Τμήμα Marketing & Επικοινωνίας

Δημιουργικό Τμήμα

Λογιστήριο

Τμήμα Υποστήριξης & Διοίκησης Έργων

Τμήμα Πληροφορικής